Umgransele FVO

Umgransele FVO ligger cirka 20 km norr om Lycksele och innefattar Umeälven mellan Rusfors och Bålforsens kraftverk. Förutom det fina gädd- och abborrfisket i Umeälven så har man gjort en stor satsning på P & T fiske i tjärnarna Fågelvin- och Trolltjärn. Nedströms Rusforsens kraftverk fångas det regelbundet stor öring. I området ingår även en fin sträcka av Lycksbäcken (ca 4 km) där man kan ha ett fint flugfiske efter harr.

Området har även investerat i båtar och motorer för uthyrning i Umeälven.

Fiskeregler

Se fiskekort.

Fiskarter

Ume älv: Gädda, abborre, harr, öring, sik
Lycksbäcken: Harr, Gädda, abborre
Fågelvintjärn (särskilt kort): Regnbåge, öring. Familjevänligt(flertal vindskydd, grillplats, bryggor)
Trolltjärn (särskilt kort): Röding, öring (ett vindskydd/grillplats samt 6 bryggor)
Talltjärn, Göktjärn, Talltjärn, Hemtjärn, Djuptjärn: Öring

Fiskekort

Shell, Lycksele (dagkort)
Team Sportia, Lycksele (dagkort)
Kattisavans Camping (dagkort)
Kenneth Klintefeldt, Umgransele: 070-670 03 98 (Års+dagkort)
Fiskekortautomat vid avfart Umgransele/E 12

Regler/Minimimått

Se fiskekort.

Båtar

Egen båt får ej användas-annat än av markägare och boende i området.
Båtar med motorer finns för uthyrning i Ume älv.

Info

Kenneth Klintefelst, Umgransele, 070-670 03 98
Andre 070-656 52 09

Ladda ned karta