Lapland Pike Aug 18-19 2018

Lapland Pike 2018

Aug 18-19

Lapland Pike 2018 kommer att genomföras med Chilla Inn som bas. Chilla Inn ligger ca 35 km från Lycksele. Tävlingsformatet är ägnat att ge maximal frihet åt de tävlande samt introducera det alltmer populära kajakfisket.

Området börjar ca 40 km NV om Lycksele och är väl försett med stigar, vindskydd och sjösättningsplatser. Området är vidsträckt, glest befolkat och håller grov gädda.

Tävlingsområdet innefattar Umeälven inom Kattisavans och Blåvikens FVO.

Arrangör är Blåvikens FVO i samarbete med Leaderprojektet Lapland Pike.

Båt- och fiskekajak:

Varje lag består av 2 personer.
Två fiskekajaker x 1 personer eller 1 båt med två fiskare.

Prisbord/Klass:

Vinnande lag: Kontantpris 7000 kr
Bästa motstående klass: Varupris 3500 kr
(Exempel: ifall ett båtlag är vinnande lag så går detta pris till ett kajaklag)
Tävlingens längsta gädda: Varupris 3500 kr

För mer information och registrering: laplandpike.se

2018-04-14T21:52:33+00:00