Forsholm-Siksele FVO

Forsholm-Siksele FVO ligger på båda sidor av Vindelälven ca 35 km NO om Lycksele efter väg 363. Det omfattar ca 13 km av Vindelälven samt ett flertal sjösystem på båda sidor av älven. Området är lättillgängligt och det finns ett flertal vindskydd och rastplatser i området. Renträsket och Skivsjön har fina abborrbestånd och är populära pimpelfiskesjöar.

Hemsida: http://www.sikseleif.se/siksele%20fvo.htm

Fiskarter

Vindelälven: Lax, öring, harr, abborre, gädda, sik
Hamptjärn: Regnbåge, röding (särskilt fiskekort)
Skivsjön: Abborre, gädda
Renträsk: Abborre, gädda
Orrträsk: Abborre, gädda

Fiskekort/båt

Fiskekort:

Shell BensinstationLycksele0950- 12500
Tage ErikssonSiksele073-021 25 55
Johannes LiaSiksele070- 351 62 59
Monika JohanssonNordanskog 076-363 79 23
Handlar’nRusksele073-315 25 36
Ronny LidbergVormsele/Lillå 070-3103707
Kjell RenmanGrundsund070-679 03 51
Ingemar JohanssonForsholm070-213 30 93

Båtuthyrning: Renträsk, Skivsjön, Skivsjökalven och lill Nackträsk

Regler/Minimimått

Endast sportfiske med handredskap.

Hamptjärn: Max 3 fiskar/dygn-endast fiske från land

Lax

Minimimått: 50 cm.
Säsong: 19/6-31/8
Max 1 lax/fiskare/dygn

Öring

Minimimått: 40 cm

Harr

Minimimått: 30 cm
Fredningsområden: Nackbäcken och Björklidbäcken