IsleMountain

About IsleMountain

This author has not yet filled in any details.
So far IsleMountain has created 58 blog entries.

Rusksele SFF

Rusksele SFF innefattar huvudsakligen Vindelälven (ca 10 km) varav största sträckan utgörs av lugnflytande sel, som i slutet av Rusksele by blir mer strömmande/stryckande.

Örträsk FVO

Örträsk FVO ligger cirka 60 km SO om Lyckele efter väg 353. Det omfattar del av Vargån, Öreälven samt Örträsk och Sandsjön. Vargå-Hedtjärn är ett fint och lättillgängligt utsättningsvatten i närheten av Örträsk by.

Öre-Långsele FVO

Öre- Långsele FVO ligger cirka 40 km S om Lycksele efter väg 598. Området omfattar del av Öreälven med biflöden samt sjöar och tjärnar. Abborrtjärn är en välordnad skogstjärn med regnbåge/röding.

Lycksele FVO

Lycksele FVO innefattar centrala Lycksele med de gäddrika Tuggen, Hällfors- samt Betselemagasinet i Umeälven. Dessutom innefattas ett flertal sjöar samt Tannbäcken och den nedre delen av Lycksbäcken

Knaftens FVO

Knaftens fiskevårdsområde ligger cirka 20 km söder om Lycksele, efter väg 353. Området omfattar cirka 30 km av Örån, och cirka 15 sjöar och mindre tjärnar

Kattisavans FVO

Kattisavans fiskevårdsområde ligger cirka 30 km N om Lycksele vid väg E 12. Det omfattar del av Umeälven, den vackra Rusbäcken samt ett tiotal sjöar. Området är lättillgängligt och väl försett med stigar och vindskydd

Granåns FVO

Granåns FVO ligger cirka 30 km SV om Lycksele efter väg 365. Området domineras av de natursköna åarna Norrån och Granån. Dessutom finns det sjöar, tjärnar samt ett P & T-fiske i Sjövika.